Återbrukets Miljöpris

Återbruket delar årligen ut ett stipendium om 5000 kr till den skolklass eller förskola/fritids som har ett bra projekt för att eleverna ska lära sig mer om miljöfrågor.

Under åren har pengar delats ut för så vitt skilda saker som resa till Tom Tits, studier av ekologisk odling och matlagning, den unika svenska fjällvärlden, miljövänlig skolresa, kolonilott och mycket mer.

Ansökan om Miljöstipendium kan skickas in året om. Beskriv vad ni gjort för att lära mer om miljöfrågor och berätta vad ni ska använda pengarna till, det behövs max en A4-sida.

Skickas till: Återbruket, Flygargatan 6, 128 34 Skarpnäck eller info@aterbruket.net

Tillbaka